Šifra proizvoda: 0407

Cijena: 596.58€  486.78€
Cijena bez PDV-a: 489.00€  399.00€

- +

Podizni stol 500 kg

 

Tehnični podatki:

 • Kapaciteta dviga: 500 kg
 • Višina: 280 – 900 mm
 • Velikost mize: 815 x 500 x 50 mm
 • Teža: 82 kg

 

 

JAMSTVENI LIST (uvjeti jamstva)

 1. Jamstveni rok počinje teči danom prodaje i vrijedi 12 mjeseci.
 2. Tvrtka IKI-PRO d.o.o. (u daljnjem tekstu) uvoznik, jamči kupcu besprijekoran rad u jamstvenom roku od 12 mjeseci od isporuke proizvoda.
 3. Za ostvarivanje jamstva potrebno je dostaviti račun i jamstveni list, radi identifikacije proizvoda.
 4. U slučaju bilo kakvog zahvata na stroju, koji nije odobren od strane uvoznika, prestaju vrijediti uvjeti jamstva. Iznimka se odnosi na radnje koje su navedene u uputama za uporabu, sve dok se te radnje provode u skladu s uputama.
 5. Jamstvo vrijedi samo ako se stroj koristi ispravno/dopušteno.
 6. Jamstvo vrijedi samo u Republici Sloveniji.
 7. Jamstvo se ne odnosi na:
 • sve pogreške nastale nepravilnim rukovanjem (npr. radna operacija koja nije navedena u uputama za uporabu),
 • greške uzrokovane popravkom, modifikacijom, neadekvatnim čiščenjem opreme i sl. koje je izvršila neovlaštena osoba,
 • sve greške ili štete uzrokovane požarom, potresom, poplavom, udarom groma, drugim elementarnim nepogodama, zagađenim okolišem,
 • sve nedostatke nastale nepažljivim i nepravilnim skladištenjem (visoka temperatura ili vlaga) i nepravilnim održavanjem,
 • svi nedostaci uzrokovani habanjem,
 • sve pogreške uzrokovane ulaskom stranih tijela u važne dijelove stroja,
 • slučajevi u kojima postoje bilo kakve promjene datuma kupnje, imena kupca, naziva trgovca i serijskog broja na jamstvenom listu
 • nepropisnog transporta od strane kupca (npr. ako je proizvod nakon primitka oštečen, transportiran je nepropisno – vlaga, kondenzacija, kiša, snijeg, tuča ili se s proizvodom nije postupalo ekonomično)
 • Jamstvo se odnosi na besplatnu dostavu ili zamjenu rezervnih dijelova na lokaciji IKI-PRO d.o.o., koji nastanu kvarom u jamstvenom roku. Svaka ugradnja rezervnih dijelova kod kupca naplačuje se prema službenoj kilometraži.
 • Kupac na vlastiti trošak i odgovornost dostavlja i preuzima proizvode u sjedištu tvrtke.
 • Jamstvo ne pokriva gubitak prihoda zbog kvara stroja.

Prema jamstvu, odgovornost prodavatelja je ograničena na popravak ili zamjenu stroja (ako popravak nije moguč), ali je isključena odgovornost kupca za gubitak ili kvar na proizvodu.

U trenutku kupnje, kupac je suglasan da če, u slučaju jamstvenog zahtjeva, stroj biti isporučen u prostorije prodavatelja o vlastitom trošku prodavatelja (servis), osim ako prodavatelj pristane poslati zamjenske dijelove kupcu, koji zamjenjuje neispravan dio. Ukoliko kupac preda stroj u prostorije prodavatelja (servis) na popravak, ujedno preuzima stroj nakon obavljenog popravka (oboje o vlastitom trošku).

Ukoliko prodavatelj/uvoznik ne može popraviti proizvod u roku od 45 dana, prodavatelj če u skladu sa zahtjevom kupca zamijeniti proizvod novim strojem ili, u slučaju zajedničkog dogovora, ponuditi odgovarajuču novčanu naknadu. U slučaju da zamjena ne bi bila moguča ili razumna sa stajališta prodavatelja, prodavatelj može kupcu vratiti iznos kupnje, a kupac može vratiti proizvod.

Prodavatelj/uvoznik osigurava servis i rezervne dijelove uz naknadu od 3 godine od datuma kupnje

© 2024 IKI-PRO. Design ideART