http://schema.org/InStock

Dvižni magnet 600 kg

Koda: 11015
Dobavljivost: Na zalogi

Cena z DDV: 414,80€  305,00€
Cena brez DDV: 340,00€  250,00€

Permanentni magnet za dvigovanje bremen 600 kg, s kar 3-kratnim varnostnim faktorjem (1800 kg).

Ročni magnet za dvig bremen omogoča hitro, enostavno in varno premeščanje bremen.

 

Zmogljivost: 600 kg

Varnostni faktor: 3x (1800 kg)

Dimenzije (Š x G x V): 110 x 215 x 115 mm

Teža (neto): 20 kg

 

 

Dvižni magneti potrebujejo debelino materiala vsaj 15 mm, sicer ne bodo delovali skladno s svojimi zmogljivostmi.

 

NAVODILA ZA VARNO UPORABO PERMANENTNEGA MAGNETA

 

 

 1. Debelina materiala ne sme biti pretanka ali predebela. Tabela s stopnjami dvižne moči magnetov spodaj. Največja debelina materiala ne sme presegati 10 kratnik debeline materiala pri 100% dvižni zmogljivosti. Na primer: 600 kg magnet ima po tabeli 100% dvižno zmogljivost pri 30 mm debeline materiala. Največja debelina materiala v tem primeru ne sme presegati 300 mm.
 2. Debelina materiala ne sme biti predebela.
 3. Dolžina materiala ne sme biti predolga, saj lahko material niha ali se celo postavi vertikalno, pri čemer bi prišlo do zdrsa materiala iz magneta.
 4. Magnet mora biti vedno v vodoravni liniji, jeklenica ali veriga, s katero material dvigamo, pa vedno pravokotno na magnet (navpično).
 5. Površina materiala, katerega dvigujemo, mora biti ravna in čista. Površino obvezno razmastimo.
 6. Nobena oseba ne sme biti pod predmetom, katerega se dviguje. Vse osebe morajo biti od predmeta ustrezno umaknjene, saj je potrebno upoštevati, da lahko na primer kos pločevine v primeru padca pristane tudi drugje (zaradi zračnega upora).
 7. Magnet se ne sme uporabljati v vodi.
 8. Vedno dvigujemo vsak posamičen kos in ne več kosov skupaj.
 9. Pri uporabi magneta je potrebno biti zelo pozoren. Pred vsakim dvigom opraviti testni dvig z maksimalno možno previdnostjo.
 10. Magneta nikoli ne preobremenjujemo.
 11. Moč magneta ni odvisna le od njegove nazivne moči, temveč tudi od različnih drugih dejavnikov, kot so: velikost in nihanje predmeta, debeline materiala, hrapavosti površine, vlažnosti površine in zamaščenost, morebitnega sunkovitega dviga zaradi človeške napake ali napake na dvigalu, napake zaradi poškodbe magneta in podobno.
 12. PRED VSAKO UPORABO POSKRBETI, DA V NEPOSREDNI BLIŽINI IN TUDI NJENI OKOLICI NI NIKOGAR – V VSAKEM TRENUTKU MORA OPERATER UPOŠTEVATI, DA LAHKO PRIDE DO ZDRSA MATERIALA.
 13. OBMOČJE DVIGANJA JE POTREBNO USTREZNO OGRADITI Z VARNOSTNIMI OGRAJAMI OZIROMA PREPREKAMI, KI ONEMOGOČAJO, DA KDORKOLI STOPI V BLIŽINO DVIGANJA.

 

Poleg magneta prejmete ustrezne tabele.

GARANCIJSKI LIST

Garancijski pogoji:

 1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 12 mesecev.
 2. Podjetje IKI-PRO d.o.o. (v nadaljevanju) uvoznik, jamči kupcu za brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev od izročitve proizvoda.
 3. Za uveljavljanje garancije je potrebno predložiti račun in garancijski list, zaradi identifikacije produkta.
 4. V primeru kakršnegakoli posega v stroj, katerega ne odobri uvoznik, prenehajo veljati garancijski pogoji. Izjema velja za operacije, ki so navedene v navodilih za uporabo, v kolikor so te operacije izvedene skladno z navodili.
 5. Garancija velja le ob pravilni/dovoljeni uporabi stroja.
 6. Garancija velja samo v Republiki Sloveniji.
 7. Garancija ne velja za:
 • vse napake, nastale zaradi napačnega rokovanja (npr. delovna operacija, ki ni navedena v navodilih za uporabo),
 • napake, nastale zaradi popravila, spremembe, neustreznega čiščenja opreme itd, ki jih opravi nepooblaščena oseba,
 • vse napake ali poškodbe, nastale zaradi požara, potresa, poplave, strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega okolja,
 • vse napake, nastale zaradi malomarnega in nepravilnega skladiščenja (visoka temperatura ali vlažnost) in nepravilnega vzdrževanja,
 • vse napake, nastale zaradi iztrošenosti,
 • vse napake, nastale zaradi tujkov, ki pridejo v pomembne dele stroja,
 • primere, če so na garancijskem listu kakršnekoli spremembe datuma nakupa, kupčevega imena, imena trgovca in serijske številke
 • neustrezen transport stranke (na primer v kolikor je izdelek poškodovan po prevzemu, bil neustrezno transportiran – vlaga, kondenz, dež, sneg, toča, oziroma se z izdelkom ni ravnalo gospodarno)
 • Garancija velja za brezplačno dobavo ali zamenjavo nadomestnih delov na lokaciji podjetja IKI-PRO d.o.o., ki so posledica okvare znotraj garancijske dobe. Morebitna vgradnja nadomestnih delov na lokaciji naročnika, pa se zaračuna po uradni kilometrini.
 • Kupec dostavi in prevzame proizvode na sedež podjetja na lastne stroške in odgovornost.
 • Garancija ne krije morebitnega izpada dohodka zaradi okvare stroja.

Prodajalčeva odgovornost je po garanciji omejena na popravilo ali zamenjavo stroja (v kolikor popravilo ni mogoče), izključena pa je odgovornost za kupčevo izgubo ali napako na proizvodu.

Kupec je dolžan v primeru uveljavljanja garancije prodajalcu stroj dostaviti v prodajalčeve prostore. V kolikor to ni mogoče zaradi narave stroja ali drugega razloga, prodajalec za prihod do kupca obračuna kilometrino v višini 0,49 EUR + DDV / km, delo ter nadomestni deli pa so strošek prodajalca.

Če prodajalec/uvoznik proizvoda ne more popraviti v 45 dneh, bo prodajalec sporazumno z zahtevo kupca, izdelek zamenjal z novim strojem ali v primeru obojestranskega dogovora ponudil ustrezno finančno nadomestilo. V primeru, da zamenjava ne bi bila možna ali smiselna z vidika prodajalca, lahko prodajalec kupcu povrne kupnino, kupec pa vrne proizvod.

Prodajalec/uvoznik proti plačilu zagotavlja servis in nadomestne dele 3 leta od datuma nakupa.

IKI-PRO d.o.o.

Levstikova ulica 12b
1410 Zagorje ob Savi

info@iki-pro.si
041 608 281

Kje smo

IKI-PRO lokacija
© 2022 IKI-PRO. Design ideART