http://schema.org/InStock
Koda: 0350
Dobavljivost: Na zalogi

Cena z DDV: 1939.80€  1329.80€
Cena brez DDV: 1590.00€  1090.00€

Opcije na voljo

* Električna dvižna miza:

Dvižna miza je namenjena olajšanju vašega dela pri dvigovanju bremen, saj si jih lahko hitro in enostavno nastavite na želeno višino. S tem poskrbite za varno in učinkovito delo. Te stacionarne, elektro hidravlične dvižne mize so primerne za vse vrste del, še posebej pa so uporabne v industriji, skladiščih, orodjarnah,.. Aluminijasta letev na senzor pod mizo preprečuje ukleščenje in varno delovanje.

 

Na voljo modeli:

1000 kg

2000 kg

4000 kg

 

1000 kg

Tehnične lastnosti:

Nosilnost: 1000 Kg

Minimalna višina mize: 205 mm

Najvišja višina dviga: 990 mm

Čas dviga pri obremenjeni mizi: 25 sek

Motor: 1.1 kW

Teža: 160 Kg

Velikost mize: 1300 X 820 mm

Velikost okvirja: 640 X 1240 mm

Napetost: 380V, 50Hz

CE

 

 

2000 kg

Tehnične lastnosti:

Nosilnost: 2000 Kg

Minimalna višina mize: 230 mm

Najvišja višina dviga: 1000 mm

Čas dviga pri obremenjeni mizi: 25 sek

Motor: 1.5 kW

Teža: 212 Kg

Velikost mize: 1300 X 850 mm

Velikost okvirja: 785 X 1240 mm

Napetost: 380V, 50Hz

CE

 

 

4000 kg

Tehnične lastnosti:

Nosilnost: 4000 Kg

Minimalna višina mize: 240 mm

Najvišja višina dviga: 1050 mm

Čas dviga pri obremenjeni mizi: 30-40 sek

Motor: 2,2 kW

Teža: 375 Kg

Velikost mize: 1700 X 1200 mm

Velikost okvirja: 900 X 1600 mm

Napetost: 380V, 50Hz

CE

GARANCIJSKI LIST (garancijski pogoji)

 1. Garancijski rok se prične z dnevom prodaje in velja 12 mesecev.
 2. Podjetje IKI-PRO d.o.o. (v nadaljevanju) uvoznik, jamči kupcu za brezhibno delovanje v garancijskem roku 12 mesecev od izročitve proizvoda.
 3. Za uveljavljanje garancije je potrebno predložiti račun in garancijski list, zaradi identifikacije produkta.
 4. V primeru kakršnegakoli posega v stroj, katerega ne odobri uvoznik, prenehajo veljati garancijski pogoji. Izjema velja za operacije, ki so navedene v navodilih za uporabo, v kolikor so te operacije izvedene skladno z navodili.
 5. Garancija velja le ob pravilni/dovoljeni uporabi stroja.
 6. Garancija velja samo v Republiki Sloveniji.
 7. Garancija ne velja za:
 • vse napake, nastale zaradi napačnega rokovanja (npr. delovna operacija, ki ni navedena v navodilih za uporabo),
 • napake, nastale zaradi popravila, spremembe, neustreznega čiščenja opreme itd, ki jih opravi nepooblaščena oseba,
 • vse napake ali poškodbe, nastale zaradi požara, potresa, poplave, strele, drugih naravnih nesreč, onesnaženega okolja,
 • vse napake, nastale zaradi malomarnega in nepravilnega skladiščenja (visoka temperatura ali vlažnost) in nepravilnega vzdrževanja,
 • vse napake, nastale zaradi iztrošenosti,
 • vse napake, nastale zaradi tujkov, ki pridejo v pomembne dele stroja,
 • primere, če so na garancijskem listu kakršnekoli spremembe datuma nakupa, kupčevega imena, imena trgovca in serijske številke
 • neustrezen transport stranke (na primer v kolikor je izdelek poškodovan po prevzemu, bil neustrezno transportiran – vlaga, kondenz, dež, sneg, toča, oziroma se z izdelkom ni ravnalo gospodarno)
 • Garancija velja za brezplačno dobavo ali zamenjavo nadomestnih delov na lokaciji podjetja IKI-PRO d.o.o., ki so posledica okvare znotraj garancijske dobe.
 • Kupec dostavi in prevzame proizvode na sedež podjetja na lastne stroške in odgovornost.
 • Garancija ne krije morebitnega izpada dohodka zaradi okvare stroja ali poškodbe stroja ali osebe.
 • Potrošni deli in materiali ne spadajo pod garancijo.

Prodajalčeva odgovornost je po izteku garancije omejena na popravilo (v kolikor popravilo ni mogoče), izključena pa je odgovornost za kupčevo izgubo ali napako na proizvodu.

Kupec se ob nakupu strinja, da se v primeru uveljavljanja garancije prodajalcu stroj dostavi v prodajalčeve prostore na lastne stroške (servis), razen v kolikor se sporazumno dogovorita, da prodajalec pošlje nadomestne dele kupcu, kateri sam zamena del, ki je v okvari. V kolikor kupec dostavi stroj v prodajalčeve prostore (servis) na popravilo, po končanem popravilu stroj tudi prevzame (oboje na lastne stroške).

Če prodajalec/uvoznik proizvoda ne more popraviti v 45 dneh, bo prodajalec sporazumno z zahtevo kupca izdelek zamenjal z novim ali v kolikor oceni, da to ni smiselno zaradi narave dela ali izdelka, ponudil ustrezno finančno nadomestilo. V primeru, da zamenjava ne bi bila možna ali smiselna z vidika prodajalca, lahko prodajalec kupcu povrne kupnino, kupec pa vrne proizvod.

Prodajalec/uvoznik proti plačilu zagotavlja servis in nadomestne dele 3 leta od datuma nakupa.

IKI-PRO d.o.o.

Levstikova ulica 12b
1410 Zagorje ob Savi

info@iki-pro.si
040 260 560

Kje smo

IKI-PRO lokacija
© 2024 IKI-PRO. Design ideART